Magazyn FotoIndex

piątek, 30 stycznia 2009

Michał Sygut

Jewish Museum in Berlin
Autor projektu: Daniel Libeskind
Projekt: 1998r. (muzeum otwarte w roku 2001)

Budynek muzeum upamiętniający ofiary holocaustu. Zdjęcie wykonane w jednym z pomieszczeń ekspozycyjnych, puste, ciemne z małą ilością światła, w którym mam czas na refleksję. Każde "miejsce" w tym muzeum ma coś wyrażać, cierpienie, strach, nadzieje itp. To pomieszczenie wywarło na mnie ogromne wrażenie, ciemne i zimne.. sugerujące walkę z samym sobą. Światło dla mnie ma symbolizować "wolność" od cierpienia, poniżenia i nieludzkiego traktowania... wolność, rozumiana w dwojaki sposób...

czwartek, 29 stycznia 2009

Manifest

Jedna Klatka to projekt prezentujący ciekawe i ważne zdjęcie, fotografię wzbudzającą emocje, zawierającą decydujący czy "intensywny" moment, wykonaną ciekawą techniką. To - w przeciwieństwie do Magazynu FotoIndex, gdzie prezentowane są spójne projekty, reportaże i przeglądy portfolio - próba pokazania siły przekazu tylko jednego, wybranego zdjęcia. Każde zdjęcie zawiera odautorską notę, dotyczącą okoliczności powstania zdjęcia i wiążącą się z nim historię.

Blog, jak i Magazyn FotoIndex funkcjonować mogą dzięki Waszemu wsparciu i współpracy, zatem zapraszamy do nadsyłania propozycji jednej, "ważnej" klatki.